ВОЛЕЙБОЛ

 

За повече информация относно правилата и историята на играта: https://bg.wikipedia.org/wiki/волейбол